Mapa Milky Way Light Energy

Mapa Milky Way Light Energy

Ogólny obraz Drogi Mlecznej, obserwowany w Obserwatorium Kosmicznym Planck w zakresie IR

Po raz pierwszy naukowcy byli w stanie zidentyfikować rozkład całej energii światła w naszej galaktyce, co pomaga lepiej zrozumieć skład i powstawanie gwiazd w typach spiralnych.

Obserwatorium Przestrzeni Plancka zdołało naprawić światło gwiazd w Drodze Mlecznej i przenieść proces jego kontroli na cały Wszechświat. Do badania wykorzystano nową metodę opartą na obliczeniach komputerowych, które śledzą wszystkie fotony.

Poprzednie próby zostały odparte przez liczenie gwiazd i nie brały pod uwagę całego nieba. Nowa praca pozwoliła nie tylko wykazać dystrybucję energii w całej galaktyce, ale także przewidzieć pył gwiezdny i międzygwiezdny. Powstały obraz jest również stosowany do podobnych galaktyk, co pomoże nam wyglądać znacznie lepiej w naszym (w końcu znacznie łatwiej jest przeprowadzić przegląd z boku). Naukowcy odkryli również, jak światło gwiazd wpływa na powstawanie promieni gamma poprzez kontakt z promieniami kosmicznymi. Te ostatnie odzwierciedlają wysokoenergetyczne elektrony i protony, które kontrolują tworzenie gwiazd i planet. Stają się przyczyną pojawienia się molekuł ważnych dla życia.

Komentarze (0)
Szukaj